AITEQ SPECIALISTS

  1. Získání souhlasu specialisty s prezentováním jeho profilu

  2. Zpřístupnění profilu zákazníkovi přiřazením práv v systému Aiteq Specialists

  1. Zákazník: podání žádosti o registraci vybraných oprávněných osob
    - prostřednictvím formuláře nebo alternativní cestou